Waarom moet ik naar de notaris als ik een huis koop?

1421
Huis kopen notaris
⏰ Leestijd: 2 minuten

Vraag:

“Waarom moet ik naar de notaris als ik een huis koop?”

Antwoord:

“De notaris is de enige die op grond van de wet een woning kan overdragen van de ene naar de andere eigenaar. De notaris is ook de enige die de overdracht van een huis kan inschrijven bij het Kadaster. Bij de verkoop van een huis moet er dus altijd een notaris ingeschakeld worden. Meestal bent u daar als koper verantwoordelijk voor.

Zodra u en de verkoper de koopakte (bijvoorbeeld bij de makelaar) hebben ondertekend, gaan wij de levering voorbereiden. Als er sprake is van een bankgarantie of een waarborgsom, dan wordt dit ook bij ons aangegeven. U ontvangt vervolgens van ons de akte van levering (met daarin alle rechten en plichten van de woning), de hypotheekakte (als daarvan sprake is) en de nota van afrekening. Deze laatste beschrijft de bedragen die u moet betalen (koopprijs, overdrachtsbelasting, de kosten voor onze werkzaamheden en eventueel het door u ingebrachte eigen geld), en wat u ontvangt (de hypotheek). Aan de hand hiervan kunt u zien of u moet bijbetalen of geld ontvangt. Eventuele wijzigingen geeft u uiteraard ook door aan ons. Wij maken vervolgens een afspraak met u en de verkoper om de akte van levering en de hypotheekakte te ondertekenen en eventueel ook een testament en/of samenlevingscontract te bespreken. Bij het tekenen van de leveringsakte worden vervolgens door de verkoper de sleutels aan u overhandigd!

Gedurende het hele proces onderzoeken wij tot drie keer toe of er geen beslag ligt op de woning en of de woning op het moment van de overdracht vrij is van onbekende hypotheken. Dit zijn twee redenen waarom de verkoop niet zou kunnen doorgaan. Als de leveringsakte is getekend, dan schrijven wij de overdracht in bij het Kadaster. Deze is dan officieel.”

Anne Heijnen kandidaat-notaris

Anne Heijnen
Kandidaat-notaris

Heeft u zelf een vraag?

Ik beantwoord deze graag voor u. Mail naar: a.heijnen@verheesnotarissen.nl.