Uw angst is mijn omzet

1863
⏰ Leestijd: 3 minuten

Alhoewel de tijd als zodanig je er niet toe dwingt, zijn wij mensen geneigd om bepaalde momenten bijzondere betekenis te geven. Zo neemt bijvoorbeeld aan het einde van het kalenderjaar de behoefte om zaken ‘af te ronden’ zienderogen toe. Als notaris merk ik dat elk jaar weer opnieuw. Het lijkt wel of aan het eind van het jaar ‘de tijd op raakt’. Het is alsof de zuurstof in de lucht langzaam wegebt en de mensen steeds benauwder worden. Dit denkbeeldige sterven, is voor mij bij uitstek een moment van zakelijk gewin. Uw angst is mijn omzet.

Uw vermogen naar de hel

Vroeger dacht men na over de plek waar de ziel na de dood terecht kwam. Hemel of hel. Tegenwoordig is in het zicht van het overlijden de reis van ons bezit de belangrijkste zorg. Welke veerboot brengt ons geld en goed naar de overkant van de doodsrivier?

De tol is hoog

Bij de oude Grieken kregen de doden een munt onder de tong gelegd om de veerman die hen over de doodsrivier zette de prijs voor de overvaart te kunnen betalen. Tegenwoordig heet dat erfbelasting. Gek genoeg zijn de meesten van u niet bereid deze vorm van modern veergeld te betalen, terwijl in het oude Griekenland het ontbreken van de munt onder de tong er toe leidde dat de geest van de overledene meer dan 100 jaar aan de kust van de doodsrivier zou ronddwalen.

Tips voor de overtocht

Als u echter niet gelooft in de mythologie van de oude Grieken en u niet bereid bent om het veergeld te betalen, dan moet u zelf roeien. Roeien alleen is dan niet voldoende. U moet ook navigeren. Navigatiesystemen zijn overal te koop, maar zoals u weet laat elk navigatiesysteem u wel eens in de steek. Het is dan van belang om de basisbeginselen van het navigeren enigszins te doorgronden en uw richtingsgevoel niet uit te schakelen. Het eerste belangrijke basisbeginsel is dat elke lading voor een deel is vrijgesteld van veergeld. Het tweede basisbeginsel is dat een kleinere lading minder veergeld kost dan een grotere. Wat betekent dit?

Doe wel en zie niet om

De meeste mensen gaan het liefst achter de dokter om naar het graf. Als u het leven echter ziet als een lang ziekbed, gebruik dan de tijd die nog rest om uw vermogen in kleinere ladingen ‘over te zetten’. Durf te schenken, ook al kost dat schenkbelasting. Als u steeds kleine ladingen overzet, kost dat minder dan één grote lading.

Maak van uw testament een containerterminal

Als de lading aan de overkant is aangekomen, zorg dan dat de lading optimaal wordt verwerkt. Niet voor iedere lading is het tarief of de vrijstelling namelijk hetzelfde. Soms is het zinvol om nog een keertje heen en weer te varen. Een drukke haven vereist een goede containerterminal. Maak een testament.

Sterf goed voorbereid maar pluk de dag

Sommigen van u zijn er zo op gebrand om geen veergeld te hoeven betalen, dat zij beroepsgoederenvervoerder zijn geworden. Dat is niet de bedoeling. Geniet van uw dagen en wees bereid om ook wat veergeld te betalen. Als immers blijkt dat die Grieken gelijk hadden en er wat veergeld onder uw tong ligt, dan is het toch wel prettig dat u niet 100 jaar hoeft te dwalen aan de oevers van de doodsrivier.

foto Willem

Mr. Willem van den Eijkel

Deze column verscheen eerder in de Bollenstreek IntoBusiness, een zakenmagazine voor de Duin- en Bollenstreek.