Twintigers blijven achter op woningmarkt. Eigenwoningschenking kan helpen.

1010
Schenkingsvrijstelling eigenwoningschenking
⏰ Leestijd: 2 minuten

De NOS meldt op haar website dat er weer meer huizen worden verkocht maar dat één groep kopers achterblijft: de twintigers. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat deze groep in verhouding tot vóór de crisis minder vaak een woning koopt. Er zijn vooral minder starters tussen de 18 en 26 jaar.

Eigenwoningschenking

Voor de twintigers kan de eigenwoningschenking een oplossing zijn. Vanaf 1 januari van dit jaar kan iedere Nederlander maximaal € 100.000 belastingvrij schenken aan een ander. Degene die de schenking krijgt, de begunstigde, moet dit bedrag in een eigen woning steken. Bijvoorbeeld door er een eigen woning mee te kopen, te verbouwen of af te lossen op de hypotheek. De begunstigde moet op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Voorwaarden

De vrijstelling krijg je overigens niet automatisch. De begunstigde moet er een beroep op doen bij de Belastingdienst. De schenking mag zowel door degene die de schenking doet als de begunstigde worden uitgesmeerd. Deze en andere voorwaarden moeten strikt gevolgd worden. Doet u dat niet, dan moet de begunstigde schenkbelasting betalen over de schenking. Het is daarom belangrijk voordat de schenking wordt gedaan u goed te laten informeren over de do’s en don’ts.

Schenken of lenen

We zien in de notaris praktijk dat steeds meer starters met steun van hun ouders een huis kopen. Ze krijgen het geld via een lening of een schenking. Beide vormen zijn populair. Voor de schenking kan gebruik worden gemaakt van de belastingvrijstelling. Bij de lening kan de rente worden afgetrokken als hypotheekrente. Aan de kant van de ouders is er nog een ander voordeel: ze krijgen rendement op hun geld wat ze anders niet zouden krijgen als het op een bankrekening zou staan.

Meer weten?

Lees ook het artikel dat wij hier eerder over plaatsen of neem contact met ons!

Bron: Netwerknotarissen