“Je schiet op de eerste plaats tegen jezelf…”

2192
⏰ Leestijd: 5 minuten

Anne Heijnen nieuw bestuurslid KOV

Lees het interview met Anne Heijnen, kandidaat-notaris bij Verhees Notarissen, dat eerder verscheen in het magazine van de Katwijkse Ondernemersvereniging.

Sinds de algemene ledenvergadering (ALV) heeft de KOV met Mr. Anne Heijnen een nieuw bestuurslid. Anne is voor de meeste leden geen nieuw gezicht. De afgelopen maanden was ze aanwezig bij veel activiteiten van de KOV, waaronder de contactbijeenkomsten. De sportief ogende en kordaat overkomende Anne voerde ook het woord bij specifieke juridische onderwerpen, zoals tijdens de ALV het issue over de zittingsperiode van een bestuurslid. “Een onderwerp waarover in de statuten niets vermeld staat”, aldus haar toelichting.

KOV Magazine juni 2017 Anne Heijnen

Anne Heijnen liep vooraf aan haar verkiezing enige tijd mee met het bestuur. Deze kennismaking beviel, zoals voorzitter Peter Jongejan het tijdens de Algemene Ledenvergadering noemde, van beide zijden zeer goed. Vandaar de voordracht vanuit het bestuur. In het bestuursoverleg van 16 mei is Anne bij de taakverdeling binnen het bestuur verkozen tot secretaris en daarmee maakt zij deel uit van het dagelijks bestuur van de ondernemersvereniging.

Anne is gehuwd en woont met haar echtgenoot Dennis in Oegstgeest. Sinds 2013 is zij kandidaat-notaris bij het notariskantoor Verhees Notarissen in Katwijk. In 2007 behaalde zij haar master Notarieel Recht waarna ze de postacademische opleiding voor kandidaat-notarissen van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat deed en met goed gevolg afrondde.

Bestuurservaring deed Anne op in diverse functies. Zo was ze onder meer secretaris van handboogschuttersvereniging Atilla in Oegstgeest, studentenbeheerder van SLS-wonen in Leiden en is ze lid van een overleggroep met de gemeente Oegstgeest.

Over de periode dat ze ervaringen opdeed in het KOV-bestuur is Anne enthousiast. “Die periode heb ik als zeer prettig ervaren. Ik kreeg (en krijg) alle ruimte voor het stellen van vragen en de andere bestuursleden, en daar reken ik ook Roelanda Jonker onder, zijn als een warm bad: hele fijne mensen om mee te werken maar ook om een borrel mee te doen.”

Anne maakt als bestuurslid deel uit van de redactieraad van het KOV Magazine en de digitale nieuwsbrief. “Het onderhouden van de communicatie naar de leden is van groot belang. Met ingang van dit jaar is de opzet veranderd. Het magazine verschijnt nu vier keer per jaar. Daarnaast communiceren we via de maandelijkse digitale nieuwsbrief. De bedoeling is de leden snel te voorzien van adequate informatie vanuit onze ondernemersvereniging.

Er staat ook veel belangrijk nieuws op onze site. Zo kunnen leden ervaren wat er allemaal speelt.” “Verder geldt dat er in het bestuur per onderwerp gekeken wordt welk bestuurslid beschikbaar is en de meeste affiniteit met het onderwerp heeft”, vervolgt Anne. “Voor mij zal dit betekenen dat als iets een juridische achtergrond heeft, het voor de hand ligt dat ik dat doe.”

Anne Heijnen over de betekenis van de ondernemersverenging: “Ik denk dat een actieve ondernemersvereniging belangrijk is voor de cohesie binnen een gemeente (gemeenschap). Het is in meerdere opzichten van belang dat er sprake is van ‘verbinding’ tussen de ondernemers: als je je buren kent, zijn alle lijntjes korter (en de lontjes juist wat langer). Daarnaast is een collectief altijd invloedrijker dan een enkeling. Samen werken we aan die meerwaarde voor ondernemend Katwijk.”

Mensgericht

Anne stamt oorspronkelijk uit Twente. Ze werd geboren in het dorp Ootmarsum. Later vond een verhuizing naar het Rivierenland plaats, waar Anne in Gorinchem de middelbare school doorliep. Na het behalen van haar vwo-diploma koos ze voor de studie Nederlands recht in Leiden. Even twijfelde ze nog of een studie psychologie, waarvoor haar interesse groot was (en is), een alternatief was. Het werd echter rechten. Door te kiezen voor notarieel recht, waarin het familierecht een belangrijk onderdeel is, kwam in ieder geval haar wens om te werken in relatie tot de mens en de menselijke drijfveren, tot zijn recht. “De vraag ‘wat brengt mensen ertoe om zich op een bepaalde manier te gedragen’, komt zeker ook in het notariële werk aan de orde”, benadrukt Anne. “Denk maar aan mogelijke vraagstukken in relatie tot erfenissen. Bijvoorbeeld: wat brengt iemand ertoe om een kind te onterven. Om een goed advies te kunnen geven, moet je proberen te duiden wat de motieven zijn.”

Anne geeft tijdens het gesprek aan dat de functie van kandidaat-notaris een zelfstandige functie is. “Het is geen stage, wat veel mensen denken, maar duidelijk een volwaardig beroep. Sommigen blijven dit beroep hun gehele werkzame leven uitoefenen en worden (bewust) geen notaris. Bij het notaris zijn komt namelijk niet alleen de vakkennis van het recht kijken, maar ben je ook ondernemer. Met alle aspecten van dien. Als notaris heb je een eigen onderneming. Mijn ambitie is om wel notaris te worden. Mijn wens (en verwachting) is dat dit in Katwijk bij Verhees Notarissen zal plaatsvinden.”

Boogschieten

Met haar man Dennis woont Anne inmiddels bijna 20 jaar in Oegstgeest. “Een mooie plek tussen Katwijk en Leiden. Ondanks dat ik soms de rust en ruimte van de uiterwaarden langs de Waal – waar ik opgroeide – mis, heeft deze regio gelukkig nog veel groen en een mooie kuststrook.”

“Om enigszins thuis te geraken in Katwijk kreeg ik van mijn kantoorgenoot Alexander Rueb het boek ‘In Katwijk is alles anders’, van de inmiddels overleden hoogleraar Arie van Deursen. Ik heb het met veel plezier gelezen en herken veel van wat in het boek geopperd wordt. Katwijkers zijn ondernemend, betrouwbaar (een woord, een woord) en recht door zee. Opvallend vind ik ook de openheid en betrokkenheid. Daarbij komt een merkbare tomeloze energie. Kortom, een opvallend ondernemende instelling.”

Zoals in de inleiding geduid werd, heeft Anne een sportieve instelling. Op de vraag wat haar aantrekt bij haar hobby boogschieten geeft Anne een duidelijk antwoord. “Je schiet op de eerste plaats tegen jezelf en kunt niemand anders de schuld geven als het misgaat. Verbeteren kan alleen maar door het perfectioneren van je bewegingen en het goed kunnen focussen. Kortom ik ervaar het als heel ‘Zen’.”

Aan het eind van het gesprek vertelt Anne dat ze van lezen houdt. “Van kinds af aan ben ik verslingerd aan lezen”, benadrukt ze. Een favoriete schrijver? “Tolkien. Ik herlees zijn werken nog steeds regelmatig.”

Tegen financiële uitbuiting

Anne is een van de initiatiefnemers van de oprichting van de Lokale Alliantie Katwijk. De alliantie bestaat uit mensen uit de zorg, de gemeente, politie, GGD en zakelijke dienstverleners zoals notaris, bank en bewindvoerder. Doel van de alliantie is het vergroten van de bewustwording en het delen van kennis over financiële uitbuiting van ouderen. “Een groeiend maatschappelijk probleem”, aldus Anne.

“Naar schatting zijn er ieder jaar 200.000 gevallen van ouderenmishandeling. Bij een derde van de gevallen gaat het over geld. Vaak door naaste familieleden, waardoor het moeilijk voor die ouderen bespreekbaar is. In de gemeente Katwijk proberen we de lijntjes tussen de verschillende professionals die beroepsmatig met ouderen in aanraking komen te verkleinen. Door van elkaar te weten welke rol we hebben en wat we wel en niet voor een oudere kunnen doen in een bepaalde situatie, hopen we misbruik eerder te kunnen herkennen en zelfs te voorkomen.”

Anne Heijnen: “Een belangrijk onderdeel daarvan is het vergroten van kennis bij de ketenpartners. Hiervoor organiseren we bijeenkomsten waarbij een aantal ketenpartners tips geven vanuit hun eigen achtergrond. Vanuit het notariaat is dit het op tijd opstellen van een levenstestament, zodat de wensen van de oudere vastliggen ook voor het geval deze wilsonbekwaam wordt. Iets anders dat we promoten is, om geen gemeenschappelijke rekening te openen met bijvoorbeeld een van je kinderen. Het (tijdelijk) machtigen en een extra bankpas is een beter alternatief.”