Prinsjesdag 2016: een selectie van maatregelen

1264
prinsjesdag-2016
⏰ Leestijd: 3 minuten

De derde dinsdag in september is traditiegetrouw ‘Prinsjesdag’. De troonrede is voorgelezen en de Miljoenennota en het Belastingplan 2017 zijn gepresenteerd. Wilt u weten wat de kabinetsplannen voor uw persoonlijke situatie betekenen? We informeren en adviseren u graag.

Hieronder staat een selectie van de maatregelen en plannen van Prinsjesdag waarin op hoofdlijnen de plannen worden toegelicht. Binnenkort komen we terug op welke acties u eventueel nog in 2016 kunt of moet nemen. Er zijn in de plannen ook verschillende maatregelen aangekondigd voor het op een bepaalde manier beleggen in bv’s en stichtingen. Wij zijn in kaart aan het brengen wat dit betekent voor onze cliënten die zo’n stichting of bv hebben of van plan waren deze binnenkort bij ons op te richten.

Wilt u een overzicht van álle maatregelen? U leest ze op de website van de Rijksoverheid. De plannen worden de komende tijd in de Tweede en Eerste Kamer besproken. Daarom is het nog niet zeker of de plannen zoals de regering ze heeft gepresenteerd ook precies zo in 2017 worden ingevoerd.

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft

Een directeur-groot aandeelhouder (dga) kan vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer in zijn eigen bv opbouwen. Dit betekent dat een dga zijn pensioen op een andere manier moet gaan opbouwen, bijvoorbeeld bij een pensioenverzekeraar. Ook betekent dit dat het fiscaal voordeliger kan zijn om het al opgebouwde pensioen uit de bv te halen. Zo bestaat de keuze het opgebouwde pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Wordt er niets gedaan met het al opgebouwde pensioen, dan bestaat het risico dat gunstigere fiscale regelingen worden misgelopen.

Geen aftrek meer voor monumentenpanden in box 1

Particuliere eigenaren van rijksmonumentenpanden kunnen op dit moment de kosten van het onderhoud van het pand als persoonsgebonden aftrekpost in box 1 aftrekken. In het Belastingplan wordt voorgesteld deze aftrek per 1 januari 2017 te beëindigen. Wel wordt er een overgangsregeling getroffen voor 2017 en 2018.

Start-ups worden gestimuleerd

Het kabinet neemt ook maatregelen ten behoeve van start-ups. Zo wordt het aantrekkelijker om een start-up in de vorm van een bv te beginnen, vanwege een aanpassing in de loonbelasting. Normaal gesproken moet een bv loonbelasting betalen over ten minste € 44.000 voor het loon van een dga. Voor innovatieve start-ups geldt dat zij voor de loonbelasting mogen uitgaan van het wettelijke minimumloon van € 20.000. Hiermee worden start-ups meer gestimuleerd de winst te investeren in de onderneming. Meer weten over het organiseren van een start-up in de vorm van een bv?

Bv-vorm wordt aantrekkelijker

Voor ondernemers wordt de bv-vorm een aantrekkelijkere ondernemingsvorm. Dit komt omdat de eerste schijf van de vennootschapsbelasting, waarvoor een tarief van 20% geldt, wordt verruimd. Voor 2018 geldt dat over een winst van € 250.000 20% belasting wordt geheven. Op dit moment is dat nog over een winst van  € 200.000. Daarboven geldt een tarief van 25%.

Plannen uit Belastingplan 2016 die in 2017 worden ingevoerd

Vorig jaar is op Prinsjesdag een aantal plannen gepresenteerd met de bedoeling deze per 2017 in te voeren. Belangrijke plannen zijn de spaartaks en de eigenwoningschenking.

Spaartaks

De ‘spaartaks’ is de belasting die wordt geheven over het spaargeld of ander vermogen dat voor de inkomstenbelasting in box 3 (sparen en beleggen) valt. Een van de veranderingen is dat een groter deel van het spaargeld belastingvrij wordt. Het heffingsvrije vermogen wordt namelijk € 25.000. Daarnaast wordt niet meer het hele vermogen in box 3 tegen hetzelfde tarief belast. Er zijn namelijk schijven geïntroduceerd met bijbehorende percentages.

Eigenwoningschenking

Ook wordt de eigenwoningschenking uit 2014 opnieuw ingevoerd. Daarmee kunt u eenmalig een bedrag van € 100.000 belastingvrij schenken. Dit geld moet door de begunstigde in de eigen woning worden geïnvesteerd. Er zijn wel wat veranderingen aan deze belastingvrijstelling ten opzichte van 2014. Zo moet de begunstigde van de schenking in de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar vallen. Ook kunt u, als u al een eigenwoningschenking heeft gedaan in het verleden, in sommige gevallen nog geld bijschenken.

Heeft u vragen over bovengenoemde plannen en wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent en welke maatregelen u kunt treffen? Wij informeren u hierover graag.

Bron: netwerknotarissen.nl