Notarissen kunnen belangrijke rol spelen bij voorkomen financieel misbruik ouderen

1068
ouderenmishandeling
⏰ Leestijd: 2 minuten

Recent onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft uitgewezen dat ruim één op de twintig thuiswonende ouderen te maken heeft met een vorm van mishandeling. Veruit de meest voorkomende vorm daarvan is financieel misbruik. Notarissen kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren én voorkomen van financieel misbruik van ouderen.

De onderzoekers van het WODC spraken met ruim duizend thuiswonende ouderen in Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Naast financiële benadeling gaat het om onder meer psychische en fysieke mishandeling. De plegers zijn voornamelijk bekenden van het slachtoffer. Een deel heeft zelf ook problemen op financieel gebied.

Notariaat

Naast de interviews met ouderen is er ook een informantenstudie gedaan onder 51 informanten uit zestien beroepsgroepen, waaronder het notariaat. Zij registreerden in totaal 44 vermoedens van ouderenmishandeling. In bijna de helft van de gevallen had het slachtoffer geheugenproblemen en drie van de vier slachtoffers was niet meer of beperkt zelfredzaam.

Hulp

Het tegengaan van financieel misbruik is vaak moeilijk omdat ouderen uit schaamte niets willen zeggen of niet in een positie zijn het misbruik zelf op te merken. Notarissen kunnen hierbij een waardevolle rol spelen. Op dit moment zijn er dan ook diverse lokale netwerken opgezet, waar verschillende partijen deel van uit maken. In deze netwerken delen de partijen hun kennis van financieel misbruik van ouderen en bundelen zij hun krachten om dit probleem te voorkomen. Onder meer Veilig thuis, politie, wijkverpleegkundigen, ouderenbonden en notarissen zijn vertegenwoordigd in dit netwerk, lokale allianties genaamd. Begin 2018 waren er zestien lokale allianties en waren er negentien in oprichting.

Ook in Katwijk is een lokale alliantie gevestigd, wij berichtten al eerder over een informatiebijeenkomst hiervan.

Wil je voorkomen dat mensen uit je omgeving financieel misbruik van je kunnen maken? Wij schreven eerder al over het belang van een (levens)testament. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.