Minder conflicten door mediation bij vechtscheidingen

1134
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat mediation bij vechtscheidingen zou kunnen leiden tot minder conflicten tussen de ouders, betere naleving van afspraken en minder vervolgprocedures. Dit blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). In het onderzoek zijn geen effecten gevonden van mediation op het welzijn van kinderen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van V&J heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Dit in het kader van de voortgang van het uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie van kinderen in een ‘vechtscheiding’. In een brief geeft de staatssecretaris aan dat een internationale verkenning is uitgevoerd naar mediation bij vechtscheidingen. Deze verkenning is uitgevoerd door een internationale expertmeeting te organiseren. Uit de expertmeeting bleek dat ieder land op zijn eigen wijze omgaat met het tegengaan en voorkomen van vechtscheidingen. Tot slot zegt de staatssecretaris dat de komende maanden wordt gewerkt aan diverse pilots en acties die bijdragen aan het faciliteren van ouders om goede afspraken te maken na hun scheiding.

Bron: KNB