Info-ochtend in de Zwanenburg groot succes

2427
Info-ochtend Zwanenburg
⏰ Leestijd: 2 minuten

In samenwerking met het Welzijnskwartier hebben Rosalien Heemskerk en Astrid Blankendaal van Verhees Notarissen een speciale info-ochtend georganiseerd in de Zwanenburg. De thema’s die aan de orde kwamen: De zorgbijdrage en erfbelasting. Ook kwamen het testament en levenstestament aan bod.

Verslag info-ochtend van de heer Van Beelen

Van Beelen: “Het is toch altijd weer een spannend gebeuren wanneer er weer iets nieuws voor de mensen wordt georganiseerd, natuurlijk worden er overal informaties gegeven maar dan is het voor de organiserende partij afwachten en stelt men zich de vragen, hoe zal het verlopen, hoeveel mensen zouden er komen, is het wel interessant voor de doelgroep waarvoor je het organiseert, is er genoeg publiciteit. Het is en blijft afwegen en alert blijven. Gelukkig kunnen we zeggen dat het aan ons verwachtingspatroon heeft beantwoord, er was een opkomst zoals we deze verwacht en gehoopt hadden, door de reacties en vragen van de bezoekers bleek overduidelijk dat het een onderwerp was wat de mensen aansprak maar bovenal bleek na afloop dat de mensen er veel van opgestoken hebben en dit voor de meeste een persoonlijk vervolg krijgt. We hebben vooraf ook nog andere Ouderen organisaties uitgenodigd maar helaas wilde deze niet op onze uitnodiging ingaan, wel jammer voor hun leden maar we krijgen nog meer interessante info-dagen en iedereen is en blijft bij ons welkom.”

“Maar laten we ons nu bij deze ochtend van de notaris houden, wat kwam er zoal ter sprake, na de inleidende woorden van de leden van het Welzijnskwartier was het de beurt aan notariskantoor Verhees, mw. mr. Rosalien Heemskerk en mw. mr. Astrid Blankendaal waren als vertegenwoordigers aanwezig om hun verhaal te doen waarvoor de aanwezige gekomen waren n.l. “Zorgbijdrage en Erfbelasting” als een blok en “het Testament en Levenstestament” als het tweede blok. Het gaat natuurlijk veel te ver om als het ware hier alles als een verslag te vermelden het zou een heel boekwerk worden waarbij het enthousiasme van de vertellers hier dan toch aan zou ontbreken. Daarom hier in het kort wat hier zoal behandeld is en waarvan de mensen welke, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig konden zijn er iets van mee krijgen. Er staat veel in folders vermeld maar voor ieder mens is de situatie soms net weer iets anders, daarom is het fijn als de deskundige aanwezig zijn om e.e.a. toe te lichten. Een punt wat wel heel belangrijk is wat naar voren kwam is dat het bij notariskantoor Verhees niet altijd geld kost als je iets wil weten. De eerste 20 minuten zijn altijd gratis en in twintig minuten kun je veel van je persoonlijke zaken bespreken en zeker genoeg om een indruk te krijgen of het in je eigen geval echt nodig is en of je er zelf, of je nabestaanden, er echt beter van wordt…”

Lees het volledige verslag