Help, mijn stamrecht-bv staat onder water!

1840
⏰ Leestijd: 2 minuten

Momenteel staan veel stamrecht-bv’s ‘onder water’. Zolang de bv niet daadwerkelijk uitkeert, merkt de eigenaar of directeur-grootaandeelhouder (dga) daar weinig van. Pas als de stamrecht-bv gaat uitkeren en er te weinig geld in kas is, komt de Belastingdienst om de hoek kijken. Tot 1 oktober 2012 moest de dga bij de oprichting van een BV minimaal € 18.000 aan startkapitaal inbrengen. De dga zal door de fiscus voor maximaal € 18.000 aansprakelijk worden gesteld voor het tekort. De dga blijft voor dat bedrag aansprakelijk, het is namelijk een lening. Als de bv onder water staat en gaat uitkeren, dan moet de dga het tekort uit eigen zak aanzuiveren. Is het tekort groter dan € 18.000 dan legt de fiscus zich erbij neer dat er over het meerdere bedrag geen belasting geheven kan worden.

Voor stamrecht-bv’s die na 1 oktober 2012 zijn opgericht is het startkapitaal, oftewel de maximale aansprakelijkheid, verlaagd van € 18.000 naar € 1. Als deze stamrecht-bv’s onder water staan hebben zij weinig te vrezen.

Welke opties heeft u bij een ‘oude’ stamrecht-bv die onder water staat:

  1. Verhoog de inkomsten of verlaag de uitgaven. Veel stamrecht-bv’s hebben hun vermogen in spaargeld zitten. Dat levert momenteel bijna niets op. De stamrechtverplichting neemt vaak sneller toe. De fiscus verplicht stamrecht-bv’s namelijk de uitkeringsverplichtingen elk jaar te verhogen – oprenten in jargon – met een bij de oprichting vastgesteld percentage. Een eenmaal gekozen oprentingspercentage mag niet later worden bijgesteld. Veel bv’s hebben gekozen voor een oprentingspercentage dat bij de oprichting goed haalbaar leek, bijvoorbeeld 2% of 4%, maar dat inmiddels niet meer met sparen valt te behalen. Met beleggen van een deel van het vermogen kunt u proberen het rendement op te krikken, maar dat is alleen een optie als u verstand van zaken heeft en als u de risico’s goed kunt inschatten.
  2. Hef de bv op. U kunt ook de bv in 2014 alles laten uitkeren en opheffen. In 2014 mogen dga’s van een stamrecht-bv eenmalig alles laten uitkeren, waarbij over 80% van de verplichtingen belasting wordt ingehouden en 20% dus onbelast mag worden uitgekeerd. Door deze belastingkorting zullen de meeste dga’s met een stamrecht-bv die onder water staat niet langer gedwongen zijn maximaal € 18.000 eigen geld in hun bv te stoppen, omdat de belaste uitkeringsverplichtingen 20%lager uitkomen.

Niet alle bv’s zullen hiermee wegkomen, waarschuwt Winter van de Gouden Handdruk Specialist. ‘Sommige bv’s hebben geld uitgeleend op onzakelijke gronden. Dat wil zeggen dat zij geld hebben geleend onder voorwaarden waarmee een buitenstaander, zoals een bank, nooit akkoord zou gaan. Voorbeelden zijn het uitlenen van geld aan de dga of aan derden tegen een te lage rente of tegen te soepele voorwaarden.’ Als dat het geval is, kunt u maar beter een goede fiscalist in de arm nemen. In het ergste geval worden dan alle uitkeringsverplichtingen belast met 72% belasting: 52% inkomstenbelasting met daarbovenop een revisierente van 20%. Ook als het tekort meer dan € 18.000 bedraagt.

Bron: Dit is een ingekort artikel van Paul van der Kwast dat is geplaatst in Personal Finance van het Financieele Dagblad van 7 juni 2014.