Europese erfrechtverordening

Dit:

... en weten dat alles goed geregeld is.

Europese erfrechtverordening

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing op nalatenschappen (erfenissen) van personen die op of na die datum komen te overlijden.
Deze verordening zal gelden in alle EU-landen behalve het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken.
Na de inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening zal het makkelijker zijn internationale nalatenschappen af te wikkelen.

Na het overlijden van een Nederlander met een huis in Frankrijk, zal de (Franse) notaris het Franse erfrecht toepassen.
Heeft de overledene een Nederlands testament (met daarin de keuze voor het Nederlandse recht) gemaakt, wordt de inhoud van dit testament nu niet altijd toegepast op de vererving van de Franse woning.

Overlijdt iemand op of na 17 augustus 2015, vererft de hele nalatenschap (dus inclusief de Franse vakantiewoning) naar het recht van het land waar de overledene op het tijdstip van overlijden zijn gewone verblijfplaats had.
Concreet betekent dit dat Piet (83, Amsterdammer) bij het op 17 augustus 2015 overlijden van zijn vrouw Truus (85, Amsterdamse) niet geconfronteerd wordt met het Franse erfrecht.
Het Nederlandse erfrecht zal van toepassing zijn op de hele erfenis, dus ook op het huis in de Dordogne.
Zou Truus een Nederlands testament hebben gemaakt en komt zij op of na 17 augustus 2015 te overlijden, moet Frankrijk de inhoud van het Nederlandse testament accepteren.

Belangrijk is dat de Verordening op fiscaal gebied niets verandert:
ieder land is (en blijft) bevoegd zelf successierecht (erfbelasting) te heffen.
Een in Nederland gemaakt testament kan dus alsnog in Frankrijk belastingtechnisch zeer nadelig uitpakken.

Met andere woorden: de Europese Erfrechtverordening zorgt er voor dat de afwikkeling van erfenissen met een internationaal karakter een stuk eenvoudiger zal zijn, omdat het duidelijk is welk recht van toepassing is op de erfenis.
Echter, belastingtechnisch gezien is deze verordening geen wondermiddel.

Heeft u vragen over de Europese Erfrechtverordening of wilt u weten of uw testament geen nadelige (belastingtechnische) gevolgen in Frankrijk heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Call Now Button