Erven en schenken

Dit:

... en weten dat alles goed geregeld is.

Franse erf- en schenkbelasting

Na het overlijden van iemand die (mede-) eigenaar was van een Franse woning, dient ook in Frankrijk een aangifte erfbelasting te worden ingediend. Of er (ook) in Frankrijk successierecht (in Nederland: erfbelasting) verschuldigd is, hangt af van de omvang van het vermogen dat zich ten tijde van het overlijden op Franse bodem bevond.

Om in de toekomst erfbelasting te besparen, is het mogelijk de Franse woning tijdens het leven aan de toekomstige erfgenamen te schenken. Indien een SCI eigenaar is van de Franse woning, kunnen de aandelen ook (in fases) aan de toekomstige erfgenamen worden geschonken.

Houd er rekening mee dat over de schenking (ook) in Nederland schenkbelasting verschuldigd kan zijn. De vrijstellingen voor de schenkbelasting in Nederland zijn (aanzienlijk) lager dan de vrijstellingen voor de schenkbelasting in Frankrijk.

In Frankrijk gelden de volgende vrijstellingen / tarieven (2020):

I. Vrijstellingen

Nalatenschappen Schenkingen
(erfgenaam) (begunstigde)
Echtgenoten / pacsé Volledige vrijstelling Echtgenoten / pacsé € 80.724
Ascendant / kind € 100.000 Ascendant / kind € 100.000
Kleinkind € 1.594 kleinkind € 31.865
Achterkleinkind € 1.594 Achterkleinkind € 5.310
Broer/zus € 15.932 Broer/zus € 15.932
Neven/nichten € 7.967 Neven/nichten € 7.967
Gehandicapt kind € 159.325 Gehandicapt kind € 159.325
Overige verkrijgers € 1.594

II.          Tarieven

Tussen echtgenoten en ‘pacsés’ (alleen schenkbelasting)

< 8.072 5 %
8.072 – 15.932 10%
15.932 – 31.865 15%
31.865 – 552.324 20%
552.324 – 902.838 30%
902.838 – 1.805.677 40%
> 1.805.677 45%

Tussen bloedverwanten (rechte lijn)

< 8.072 5 %
8.072 – 12.109 10%
12.109 – 15.932 15%
15.932 – 552.324 20%
552.324 – 902.838 30%
902.838 – 1.805.677 40%
> 1.805.677 45%

NB. Een stiefkind wordt in Frankrijk vanuit een belastingtechnisch oogpunt gezien als een derde, en wordt voor 60% belast.

Tussen broers en zussen

< 24.430 35 %
> 24.430 45 %

Neven, nichten

De verkrijging wordt belast tegen 55%

Derden

De gehele verkrijging wordt belast tegen 60%.

Wilt u nadere informatie over het Franse erfrecht of over de Franse erfbelasting, of vraagt u zich af of uw Nederlandse testament wel de juiste regelingen met betrekking tot uw Franse droomhuis bevat, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Call Now Button