Aanpak en voorkoming financieel misbruik

1618
bijeenkomst financieel misbruik ouderen
⏰ Leestijd: 2 minuten

Namens de Lokale Alliantie Katwijk nodigt de GGD Hollands Midden u uit voor de bijeenkomst ‘Aanpak en preventie financieel misbruik van ouderen’. Ook wij zullen als één van de initiatiefnemers aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.

Waar en wanneer

Datum: Donderdag 8 juni van 13.00 – 16.30 uur (12.30 uur inloop)
Locatie: Gemeentehuis Katwijk (Burgerzaal), Koningin Julianalaan 3 te Katwijk ZH

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor professionals en bestuurders van (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor ouderen in de gemeente Katwijk.

Onderwerpen

Deze bijeenkomst heeft als doel bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg te vergroten, kennis te delen en te netwerken.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Wat is financieel misbruik van ouderen?
  • Wat zijn signalen?
  • Waar kunt u terecht met vragen?
  • Aanpak en preventie
  • ThuisPluis Kwartet

We staan stil bij de Internationale dag tegen ouderenmishandeling op 15 juni en de mogelijkheden om het onderwerp ouderenmishandeling in de eigen organisatie voor het voetlicht te brengen. We sluiten af met een drankje en gelegenheid tot netwerken.

Aanmelden

Heeft u interesse? Meld u dan aan door het sturen van een email naar: mvanmeeteren@ggdhm.nl. Kent u meer geïnteresseerden? Deel dit bericht zodat hij of zij ook op de hoogte is.

Over Lokale Alliantie Katwijk

In 2016 is een Lokale Alliantie gevormd voor de aanpak en preventie van financieel misbruik van ouderen in Katwijk. Het doel van de Lokale Alliantie is het vergroten van bewustwording over ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg bij (semi-)professionals en ouderen. Daarnaast delen de leden van de Lokale Alliantie Katwijk kennis met elkaar en andere professionals. Hierdoor wordt een onmisbaar netwerk opgebouwd. Immers, als we elkaar kennen, kunnen we misbruik en ontspoorde mantelzorg eerder signaleren en efficiënter aanpakken. Bij de Lokale Alliantie Katwijk zijn inmiddels de volgende (lokale) organisaties aangesloten: Politie, Rabobank, Welzijnskwartier Katwijk, GGD Hollands Midden, Zorggroep Katwijk, Marente, DSV, NRI BV, gemeente Katwijk, de Veer-kracht, Mentorschap Haag en Rijn, Heijne Bewind en initiatiefnemers Verhees Notarissen en advieskantoor Hart en Have.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Nickey Smelt via nsmelt@hartenhave.nl of Marjanne van Esveld via marjanne@de-veer-kracht.nl.