Aankoop en verkoop

Dit:

... en weten dat alles goed geregeld is.

Aankoop van uw Franse woning

Stel dat u uw droomhuis in Frankrijk hebt gevonden… hoe wordt u nu eigenaar?

De eerste stap is de ondertekening van de koopovereenkomst (compromis de vente of promesse de vente). Net als in Nederland leggen de verkoper en de koper in de koopovereenkomst een aantal afspraken vast.

In Frankrijk is het verplicht om in de koopovereenkomst bepalingen op te nemen omtrent onder andere de aanwezigheid van asbest (l’amiante), lood (le plomb), termieten (les termites) en zwammen (les mérules) en het risico op loodvergiftiging (le saturnisme) .
De gasinstallatie en de electriciteitsvoorziening in de woning dienen te worden geverifieerd.
De resultaten van al deze onderzoeken worden in de koopovereenkomst vermeld (de zogenaamde diagnostics techniques et environnementaux).

Er zijn verschillende manieren om een woning aan te kopen, namelijk in privé (alleen, met uw partner, met uw kinderen of met vrienden) of via een SCI (Société Civile immobilière).
Ook is het mogelijk de woning in Frankrijk en tontine te kopen. Dat moet dan wel in de notariële akte van levering (acte de vente) zijn opgenomen. Een echtpaar is dan allebei voor de helft eigenaar van de Franse woning. Op het moment van overlijden van de eerststervende wordt deze geacht nooit eigenaar van de woning te zijn geweest.

La taxe sur la plus value

La taxe sur la plus value is een vermogenswinstbelasting die wordt berekend over het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van een woning in Frankrijk.
Er kan plus value verschuldigd zijn bij de overdracht van een tweede woning of bij de overdracht van SCI aandelen. Hetzelfde geldt bij de inbreng van onroerend goed in een SCI of bij verdeling van de Franse woning, waarbij de ene eigenaar de andere uitkoopt.

Is de Franse woning ondergebracht in een Nederlandse B.V.? Om vast te stellen welk bedrag er aan plus value verschuldigd is, gelden voor natuurlijke personen (totaal) andere regels dan bij rechtspersonen.

Vrijstellingen van de plus value

Er is (onder voorwaarden) geen plus value verschuldigd indien:

– de hoofdwoning wordt overgedragen
– de woning na 30 jaar eigendom wordt verkocht
– de woning minder waard is dan € 15.000,-

Vente en viager

In Frankrijk is het mogelijk om het huis aan iemand te verkopen terwijl de verkoper in het huis kan blijven wonen. Dit wordt de vente en viager genoemd.

Bij een vente en viager draagt de verkoper (le crédirentier) de eigendom van zijn woning over aan de koper en mag de verkoper in de woning blijven wonen. De koper (le débirentier) betaalt aan de verkoper een aanbetaling (le bouquet) en gedurende het hele leven van de verkoper een maandelijkse lijfrente (le viager).
Hoe langer de verkoper leeft, hoe meer viager (lijfrente) de koper betaalt.

De vente en viager is aan strikte regels gebonden en roept bij de (Nederlandse) koper veel vragen op, zoals:
– mag de koper de woning verkopen aan een derde?
– mag de koper de woning verhuren als de verkoper op enig moment naar een verzorgingstehuis gaat?

Op 24 mei 2014 is er in het Financieel Dagblad een artikel verschenen over de vente en viager.

In een persoonlijk gesprek lichten wij graag verder toe wat de mogelijkheden zijn in verband met de aankoop en verkoop van een woning in Frankrijk. Indien u vragen heeft over de plus value, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Call Now Button